Stacks Image 39208

Din garanti for en professionel udførelse
Antistatisk gulv


Anvendelsesområder for ESD antistatisk gulv
EP-ESD er specielt udviklet til anvendelse på arealer hvor der er behov for elektrisk ledende gulv, som et middel til at kontrollere statisk elektricitet. Endvidere giver belægningen et porefrit, farvet og kemisk resistent overflade, som er hygiejnisk, let at vedligeholde og som egner sig til:
- Elektronikindustrien
- Datarum
- Klinisk rene rum
- Støvudsatte og kemiske risikable rum
- Operationsstuer
- Kemisk industri

Egenskaber
Kemisk resistens - God modstand over for benzin, olie, fedtstoffer, rengøringsmidler, alifatiske opløsningsmidler og fortyndende alkalier
Statisk kontrol - giver en effektiv forbindelse til jord
Hygiejnisk - Giver en porefri, uigennemtrængelig fugefri overflade, som er let at holde ren. Levetiden kan forlænges ved bl.a. regelmæssigt rengøring (gulvvaskemaskine med roterende børster - vand temp. op til 50 gr.)
Slidstyrke - God slidstyrke for truckkørsel, palleløftere og lign.

Licitationstekst for ANTISTATISK GULV
1) Den eksisterende overflade diamantslibes/slyngrenses og støvsuges
2) Som priming skal EP-PB eller et lignende produkt påføres således, at hele underlags fladen er befugtet fuldstændigt (forbrug på 300 g/m2)
3) Udrulning af kobberbånd, tilslutning til jord, jf. EN 1081
4) Som udlægningslag anvendes EP-ESD-C  (5x10
4-106 ohm) eller EP-ESD-D (5x106-109 ohm) som påføres med rulle (forbrug 140 gr./m2)
5) Som energiafledende topbelægning anvendes EP-ESD Topcoat, der udlægges med rive med et materialeforbrug på 3.400 g/m2.
6) Modstand måles efter belægningen er tør