Stacks Image 43987

Din garanti for en professionel udførelse

industrigulve, pu gulve, epoxy gulv,

industri og PU gulve


microcement, gulve,

Microcement gulve


Hewikut A/S din partner til fugefri industrigulve - epoxy gulv PU - Microcement

Epoxy gulv fugefri gulve.
Vi er eksperter i slidstærkt industrigulv.
Vort speciale er epoxy gulve polyurethangulve og Microcement gulve, gulvbelægninger som vi har udlagt mere end 5 mio. m2 af siden starten i 1974. Har du således et gulv med stor belastning, overfladebehandler vi med en belægning, der er ca. 3 gange stærkere end beton, og som typisk holder 15-20 år.
Belægningerne er meget kemikalieresistente, og modstår næsten alle typer af syrer og baser. Vi har eneimport fra en af verdens største producenter af epoxy- og polyuretanbelægninger, og vi giver altid mindst 5 års garanti på belægningerne. Produkterne lever op til de gængse miljøkrav, og er både skånsomme overfor miljøet og medarbejderne. I henhold til Mal-koderne indeholder produkterne ingen opløsningsmidler.


Epoxy gulv
Epoxygulve bruges ofte i industrien og på værksteder, hvor de er med til at sikre helt specielle behov, såsom holdbarhed, skridsikring mod faldulykker, rengøringsvenlighed, antistatiske krav eller krav til kemikalieresistens. Epoxybelægningen giver en hård gulvoverflade med en meget høj styrke som beskytter det eksisterende betongulv.


Polyurethangulve
Har egentlig samme funktionsområder som epoxybelægningen, men findes i flere forskellige systemer, som dækker fra den helt hårde belægning til en mere fleksibel og blød belægning, der kan være med til at sikre en høj gangkomfort. Polyurethangulve anvendes derfor i et bredt udsnit af industrien, på kontorer, sygehuse og andre offentlige institutioner. Med et polyurethangulv kan man opfylde helt specielle æstetiske krav til farver og overfladeglans.


Anvendelse af epoxygulve og polyurethangulve
Begge typer gulvbelægning tilgodeser forskellige krav, men fælles for epoxy- og polyurethangulve er, at de påføres i flydende form og skaber ved hærdning en stærk fugefri belægning, så man undgår kedelige samlinger.


Anvendelse af Epoxy Gulvmaling
Har du et betongulv med mindre belastning, så kunne epoxy gulvmaling være løsningen. Vi kan tilbyde maling af betongulve, rulning med 2 gange vand-epoxy, kan udføres med let skridhæmmende overflade. Epoxy maling bruges f.eks. som betonmaling og gulvmaling. Anbefales kun til rum med mindre belastning.
Når du køber epoxy gulvmaling hos os, så kan du være sikker på at produkterne lever op til de gængse miljøkrav, og er både skånsomme overfor miljøet og medarbejderne. I henhold til Mal-koderne indeholder produkterne ingen opløsningsmidler.


Udførelse af epoxy- eller polyurethan belægning
Da gulvet i bogstaveligste forstand danner fundamentet for en virksomheds produktion eller for den samlede byggeentreprise, er vores effektivitet meget vigtig. Vi har et kompetent hold af medarbejdere, der ikke går af vejen for at arbejde i weekenden, så gulvet er klar mandag morgen. Vore arbejdsgange er optimerede, så du er sikret minimale eller slet ingen omkostningstunge driftsstop.
Når vi går i gang, går det stærkt. En belægning udføres ved, at vi først foretager diamantslibning med samtidig kraftig støvsugning, der sikrer en støvfri afslibning. Derpå udspartles revner, huller mm. Herefter udlægges epoxy eller polyurethan i ét eller flere lag, som tilsættes kvarts og finslibes. Afslutningsvis påføres et farvet slidlag. Vi rydder naturligvis op efter os – tom emballage, brugt værktøj og affald tages med, når vi er færdige. Belægningerne kan betrædes allerede efter 12 timer.


Her kan du se hvor vi vil anbefaler vores epoxy gulv:

Automobilbranchen, Biografer, Bryggerier, Butiksarealer, Byggemarkeder, Børnehaver, Caféer, Campingforhandlere, Cateringvirksomheder, Drikkevareindustrien, Elektronikindustrien, Emballeringsfirmaer, Engrosvirksomheder, Fabrikker, Gangarealer, Garager, Hangarer, Indkøbscentre, Jern- og metalindustrien, Kantiner, Kontorer, Kraftværker, Kølerum, Laboratorier, Lagerhaller, Let industri, Levnedsmiddelindustrien, Lobbyer, Medicinalindustrien, Mejerier, Messecentre, Militære indretninger, Monteringshaller, Museer, Møbelindustrien, Omklædningsrum, Opereationsstuer, Papirindustrien, Parkeringsdæk, Plejehjem, Produktionsarealer, Receptioner, Renrum, Restauranter, Skoler, Slagterier, Storkøkkener, Supermarkeder, Sygehuse, Teatre, Textil- og læderindustrien, Transportbranchen, Truckkørebaner, Trykkerier, Uddannelsesinstitutioner, Udstillingsarealer, Varehuse, Værksteder.

Vores mest anvendte gulvbelægninger

Epoxy er et meget stærkt bindemiddel, som består af to komponenter, en binder og en hærder. Binderen er en harpiks og indeholder epoxy. Den blandes sammen med hærderen kort tid inden den udlægges som gulvbelægning. Epoxy anvendes også til maling af overflader og til formstøbning i industrien.
Stenbelægning er en naturstensbelægning baseret på et transparent epoxy bindemiddel uden opløsningsmidler og en blanding af sandvaskede natursten. Systemet leveres med to forskellige stentyper. 2-3 mm sten giver en tæt og jævn mosaiklignende overflade. 3-4 mm sten giver en mere åben struktur. Belægningen har en tykkelse på 6- 7 mm eller 10-12 mm afhængig af stenstørrelse. Der er mulighed for at lave logoer i belægningen.
Polyurethan er en 2-komponent hærdeplast belægning, hvor bindemidlet er polyurethan (normalt præpolymeriseret), som hærder ved tilsætning af et hærdekomponent indeholdende isocyanat. Det er en pigmenteret og opløsningsmidler fri overfladebehandling som kan anvendes både inden- og udendørs på steder med middel til svær industribelastning på områder hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke og kemisk belastning.
Facebook Google + YouTube Twitter